EPDK, LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ  

EPDK KURUL KARARI

KARAR NO.        : 11098

KARAR TARİHİ : 04/08/2022

DAYANAK          : 6446 SAY. EPDK / 14. Md. 4. Fıkra ve LÜY / 26. Md. 16. Fıkra

 

 1. 12/05/2019 sonrası yapılan başvurular için --> MAHSUPLAŞMA:
  1. Bir önceki yılın tüketim verileri baz alınacaktır.
  2. Bir önceki yılı kapsar veri yok ise; cari yıldaki tüketim gerçekleşen ayların ortalaması ile YILLIK bazda hesaplanacaktır.
 2. Yukarıda belirtilen yöntemle hesaplama yapıldığında İHTİYAÇ FAZLASI ÜRETİM için; içinde bulunulan yıl verileri baz alınarak mahsuplaşma gerçekleştirilecektir.
 3. MAHSUPLAŞILMAMIŞ HAM TÜKETİM MİKTARI à AYNI Ölçüm Noktası için; Tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenecektir.
 4. Tüketim miktarı kadar üretim fazlasının satışa konu edilmesine müsaade edilecektir.
 5. Satışa konu edilebilecek miktarın üzerine çıkan miktarda enerji üretimi, YEKDEM’e BEDELSİZ KATKI olarak dikkate alınacaktır.
 6. Söz konusu ihtiyaç fazlası üretim miktarı, Tesis Sahiplerine faturalandırılmaya konu olmayacaktır.
 7. Sözü geçen kararlar 50 kWe ve altı kapasitedeki MESKEN aboneliklerinde uygulanmayacaktır.
 8. 5/1.h başvurularında ÜRETİM noktası ile TÜKETİM noktasının AYNI DAĞITIM BÖLGESİ içinde olması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
 9. 5/1.ç başvurusu ile kurulmuş olan bir tesisin yukarıdaki madde uyarınca, 5/1.h kapsamında farklı bir üretim tesisi ile satışa konu üretim sağlamasına olanak sağlanmıştır.
 10. ÇED başvuruları Çağrı Mektubuna istinaden kabul edilmeye başlanacaktır. Başvurular, Çağrı Mektubunu takiben ilk 30 gün içinde alınacaktır.