• Artan elektrik faturaları
  • Faturaya eklenen dağıtım bedelleri, vergiler
  • Ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satarak gelir elde etme imkanı
  • Ülkemizde güneşlenme süresi sayesinde maksimum verimli sistemler
  • Hızlı geri dönüş sağlayan geleceğin yatırımı
  • Enerjini üreterek, dışa bağımlılığı azaltma imkanı
  • Uygun finansman çözümleri
  • Yenilenebilir enerjiyle iklim değişikliğinin önüne geçme fırsatı
  • Temiz enerji kullanımı ile geleceğe yatırım