KENDİ ENERJİNİ KENDİN ÜRET!

• Ticari ve endüstriyel alanlarda yüksek olan enerji maliyetleri düşürme
• Ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satarak gelir elde etme imkânı
• Ülkemizdeki güneşlenme süresi sayesinde maksimum verimli sistemler
• Uzun yıllar ürün ve performans garantisi
• Temiz ve sürdürülebilir enerji
• Düşük karbon salınımı
• Hızlı geri dönüş sağlayan geleceğin yatırımı
• Uygun finansman çözümleri
• Aylık bazda mahsuplaşma imkanı
• 25 Yıllık fizibilite ve LCOE hesaplanması
• İşletme ve bakım destekleri
• Enerjini üreterek, dışa bağımlılığı azaltma imkanı
• Doğal kaynakların etkin ve dengeli kullanımı
• Çevreye duyarlı kurumsal kimlik
• Yenilenebilir enerjiyle iklim değişikliğinin önüne geçme fırsatı
• Temiz enerji kullanımı ile geleceğe yatırım